Què fem?

Espais comuns, participació i sobirania alimentària. Reconquerim la ciutat.

Amb l’objectiu de crear sentiment de pertinença a la ciutat, es busca l’activitat en espais públics tot cercant la creació de relacions i lligams entre persones, iniciatives i espais. Ho fem a través d’activitats per construir una «ciutat jugable», la dinamització de la governança de l’hort comunitari «Lo Tros» i la participació en activitats que contribueixen a la dinamització i cohesió d’Amposta en espais públics.

Cultura, Activisme i autoorganització. Cohesionem la ciutat

Per a sensibilitzar sobr e els valors de l’ESS, per donar a conèixer la Comunalitat i els seus propòsits i per a generar espais de creació i cocreació basats en els béns comuns relacionals, es proposen espais de pensament crític i participació: tallers de teatre cultura, conferències de divulgació, clubs de lectura, espais de creació artística, trobades i debats professionals, etc.

Sobirania energètica, activisme i autoorganització: Apoderem la ciutat

Té com a objectiu apoderar la ciutadania i les projectes nous i existents d’ESS. S’hi distingeixen tres actuacions diferenciades: l’impuls de les comunitats energètiques com a exercici d’organització ciutadana i sobirania; l’acompanyament de projectes i xarxes per a la seva consolidació; i l’impuls dels mecanismes democràtics de constitució i funcionament de la mateixa Comunalitat. Aquest eix pretén, en definitiva, fomentar les diverses formes de cooperació i apoderament dels ciutadans i ciutadanes a través de mecanismes de governança eficaços, justos i democràtics.

Comerç de proximitat. Dinamitzem la ciutat

Dinamitzar les relacions de consum conscient i local per a enfortir una economia resilient, amb les persones al centre i que posi de relleu l’ètica, la sostenibilitat i la sobirania. Donar a conèixer realitats econòmiques que s’emmarquen dins l’ESS a la ciutadania general com a opcions reals, existents i possibles: intercanvi, reutilització, empreses amb valors, iniciatives amb impacte social i mediambiental positiu, per, finalment, concienciar sobre les opcions de consum conscient que tenim a l’abast. Tot això amb diagnosi econòmica, impuls de dinàmiques de cooperació entre actors econòmics, formació i campanyes de sensibilització.

Fem accions de divulgació i sensibilització, de creació i desenvolupament de béns comuns, i de suport als grups d'ajuda i suport mútu, sempre a través de l'acció comunitària. 

A través de l’ocupació i dinamització d’espais públics, la divulgació dels drets ciutadans sobre l’urbs, de la creació d’espais de trobada de pensament crític i creatiu i de l’impuls d’estratègies d’autoorganització popular, l’ERA vol aconseguir que la ciutadania prengui possessió de la ciutat d’Amposta. L’ERA, evocant aquest espai tradicional que li dóna nom on es troben persones, economia, natura, ruralitat i noves realitats urbanes, és un punt de trobada comunitari que preténen dinamitzar, cohesionar i impulsar els projectes formals i informals d’economia social i solidària.